Organisatie

De stichting Woongroep Het Droo-huus werd opgericht in 2001 en het bestuur werd gevormd door de ouders van de bewoners. In de eerste jaren van de stichting werden de ideeën en plannen verder uitgewerkt en het project heeft geresulteerd in de officiële opening van het woonhuis, met appartementen voor de bewoners en een gemeenschapsruimte voor alle bewoners, in november 2008. Vanaf dat moment is de organisatie effectief gaan draaien en is er veel energie gestoken in het organiseren van de zorg en de begeleiding van de bewoners. De organisatie is verder beter beschreven en procedures zijn vastgelegd conform de eisen en wensen in de zorg van verstandelijk gehandicapten.

De organisatie is verder beter beschreven en procedures zijn vastgelegd conform de eisen en wensen in de zorg van verstandelijk gehandicapten.

In protocollen is vastgelegd hoe er moet worden gehandeld in bijzondere gevallen. Verder is er aandacht besteed aan organiseren van vrije tijdsbesteding, lichamelijk gezondheid en fitness, alsmede de creatieve ontwikkeling van de bewoners. Nadat alles goed was beschreven en georganiseerd, e.e.a. zoals de ouders zich dat destijds hadden voorgesteld, was het tijd om de organisatie aan te passen en als ouders een stapje terug te doen. Eind 2013 werd gestart met de bestuurlijke organisatie te vernieuwen.

Per januari 2014 werd het bestuur gevormd door de coördinator/bestuurder, in dienst van de stichting en bijgestaan door een Raad van Toezicht bestaande uit 3 ouders cq vertegenwoordigers van de bewoners en een onafhankelijke voorzitter. De bestuurder/coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken qua zorg en begeleiding alsmede beleidsplan, budgetten, personeel en inkoop van specifieke hulp, etc.

De Raad van Toezicht

In 2018 is de organisatiestructuur opnieuw aangepast en hebben de ouders nog meer afstand genomen van bestuurlijke activiteiten  De bestuurder/coordinator is vervangen door een bestuurder met meer inhoud. De Raad van Toezicht is opgeheven en vervangen door een Droohuusraad. Hierin zitten 1 vertegenwoordiger per bewoner plus 2 medewerkers.

Voor informatie over het Droo-huus kunt u contact opnemen met de bestuurder Frank Knippenborg.

Droo-huus Cederhof 18a, 6921 BZ Duiven
Kvk: 09125452     RSIN: 815855588     AGB Code: 41526143

Bel ons op 0316 - 24 20 02
Copyright Stichting Woongroep het Droo-huus 2021 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design