Het huus

Doelstelling en het onstaan

De initiatiefnemers starten eind 1998 met een oriëntatie, waarin zij met andere ouders kennis maakten en hun verwachtingen uitwisselden om te komen tot een gezamenlijke doelstelling. Deze doelstelling is het organiseren van een woonvorm voor hun kinderen met een verstandelijke / lichamelijke beperking. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  • Het inkopen van zorg ten behoeve van deze bewoners.
  • Het beheer en/of de exploitatie van een gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van deze bewoners, alles in de ruimste zin van het woord;
  • Zorg gericht op instandhouden van ieders individuele mogelijkheden

Woonwensen

De bestaande woonvoorzieningen voldeden niet aan onze wensen. Wij wilden onze eigen wensen ten aanzien van wonen en zorg kunnen uitvoeren, zodat onze kinderen zo goed mogelijk kunnen wonen en leven.

De wensen voor de woning en de woonomgeving, (centraal in het dorp) en de begeleidingsbehoefte van onze kinderen werden geïnventariseerd. Verder zijn bestaande wooninitiatieven bezocht en zijn hun ervaringen besproken. Hierdoor kwam een gezamenlijk plan tot stand waarin de wensen van de ouders konden worden gerealiseerd.

Oprichting

De naamgeving van de groep en de rechtsvorm werden vastgesteld. Op 28 december 2001 hebben de acht toekomstige bewoners samen met hun ouders de Stichting Woongroep het Droo-huus opgericht.

Beleidsplan

De langdurige zorg staat de komende jaren voor veel uitdagingen waarbij het van belang is uit te blijven gaan van zorg en ondersteuning, gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.

De beperkingen zijn veelal levenslang.

Download beleidsplan

Financieel

Door de jaren heen heeft het bestuur met enige regelmaat taken op haar agenda gezet die de Stichting Woongroep het Droo-huus ook in de toekomst een stevige fundament zal geven. De uitgangspunten hierbij zijn om optimale zorg te kunnen bieden aan haar bewoners één en ander zoals vastgelegd in haar reglementen en visie.

Bekijk financieel jaarverslag

Resultaat

In 2013 had het bestuur een aantal taken op haar agenda gezet die de Stichting Woongroep het Droo-huus ook in de toekomst een stevige fundament zal geven. De uitgangspunten hierbij zijn om optimale zorg te kunnen bieden aan haar bewoners één en ander zoals vastgelegd in haar reglementen en visie.

Droo-huus Cederhof 18a, 6921 BZ Duiven
Kvk: 09125452     RSIN: 815855588     AGB Code: 41526143

Bel ons op 0316 - 24 20 02
Copyright Stichting Woongroep het Droo-huus 2021 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design