Sponsors

Naast de inrichting van de appartementen van de bewoners moeten natuurlijk ook alle gemeenschappelijke ruimtes worden ingericht. De inrichting van deze gemeenschappelijke ruimtes zoals; woonkamer, keuken, wasvoorzieningen, badkamer, kantoorruimte voor de leiding en de andere algemene ruimtes in de woongroep, is destijds mogelijk gemaakt deels met sponsoring door fondsen en stichtingen en deels door bijdragen van de ouders.

Natuurlijk zullen er in de toekomst ook extra financiële middelen nodig zijn om de kwaliteit van huisvesting en inrichting op niveau te houden.

De inkomsten van de bewoners zijn onvoldoende om dit uit die middelen te kunnen bekostigen en de stichting wil belangstellenden dan ook graag in de gelegenheid stellen om de stichting te steunen. Hiervoor is de Stichting Vrienden van het Droo-huus in het leven geroepen.

Deze stichting zal alles in het werk stellen om de door haar gestelde doelstellingen te realiseren. Wij verwijzen hiervoor naar de website van de Stichting Vrienden van het Droo-huus. Zowel de Stichting Woongroep het Droo-huus, alsook de Stichting Vrienden van het Droo-huus, zijn aangemerkt als ANBI instellingen.

Het feit dat zij als algemeen nut beogende instelling zijn erkend betekent, dat een schenking aan deze stichting u, maar ook de stichting, een financieel voordeel kan opleveren. De bewoners van de woongroep zullen iedere vorm van steun zeer waarderen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Droo-huus.

Droo-huus Cederhof 18a, 6921 BZ Duiven
Kvk: 09125452     RSIN: 815855588     AGB Code: 41526143

Bel ons op 0316 - 24 20 02
Copyright Stichting Woongroep het Droo-huus 2021 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design